سفارش ترجمه

به راحتی سفارش خود را ثبت اولیه کنید تا در کمتر از ۱۵ دقیقه توسط اپراتور بررسی و پیش‌فاکتور برای شما ارسال گردد.

۱
۲
۳
روز
۴
امکانات پیشرفته
اگر می‌خواهید مترجم خاصی متن شما را ترجمه کند، شناسه آن را وارد نمایید. بدیهیست ارجاع به مترجم خاص مستلزم تایید اپراتور می باشد.

تمام شرایط و مقررات جهت ثبت سفارش در وب سایت گامینیک را مطالعه کرده و می پذیرم